Amaç İyi Yaşamayı Şirket Kültürü Haline Getirmek

İyi yaşamayı doğru seçimler sunan bir yol olarak tanımlayan Kızılöz, “Yalnızca bedensel değil aynı zamanda fiziksel, mental, psikolojik, entelektüel ve çevresel anlamda da çalışanlarımızın ve ailelerinin hayat kalitesini artırması bu tanımlamanın en önemli parçalarından. Amacımız,  çalışanlarımızın ve ailelerinin daha sağlıklı, hareketli mutlu bir yaşam sürmelerine destek olmak.

Bunun için seminerlere önem vermeli, etkinlikleri artırarak vizyonlarının gelişmesini sağlayacak, ufuklarını genişletecek, kaliteyi artıracak her türlü yöntem denenmeli. Şirket kültüründe birlik ve beraberliğin önemli olduğu benimsenmelidir” diyor.