Başkan Ahmet Kızılöz’den Yurtdışı Yatırımlarda Başarının 5 Sırrı

DUYSİAD Başkanı Ahmet Kızılöz, yurtdışına yatırım yapmayı planlayan şirketlerin başarıyı yakalamak için yapması gereken 5 önemli maddeyi açıkladı.

Tercih edilen ülke iyi analiz edilmeli

Öncelikle yurtdışında aktif olabilmek için ilgili ülkenin potansiyelini, dinamiklerini, kanun ve mevzuatlarını, iş yapma şekillerini iyi tespit etmek ve piyasaya girmeye çalışırken buna uygun bir yaklaşım içinde olmak gerekiyor. Unutmayın ki her ülke apayrı bir dünya ve en kısa zamanda kendimizi bu dünyaya adapte etmek durumundayız.

İlgili coğrafyada bağlantı ağı kurmak ve doğru kullanmak da oldukça önemli. Hizmet vereceğimiz ülkeyi tanıyan uzmanlardan mutlaka fikir ve danışmanlık almakta büyük fayda var. Bunun yanı sıra ülkede daha önce yatırım yapmış şirketlerin deneyimlerini dinlemek, onlardan faydalanmak da önemli.

Finansal imkanlar yaratılmalı

İster doğrudan yatırımcı ister yatırım malımızı satmaya çalışan müteahhit şirket olalım hedeflediğimiz ülkedeki yatırımlara kaynak sağlamak için finansal imkanlar yaratmak durumundayız. Giderek artan bir rekabet ortamının bulunduğu bu koşullarda satacağımız mal ve hizmetlerin müşterilerimiz tarafından alınabilir olması için uygun finansal koşulları yaratmak önemli. Doğrudan yatırımlarda ise finansman olanaklarını, projemizin nakit akış yapısına uygun ve performansı maksimize edecek şekilde oluşturmak mecburiyetindeyiz.

Uluslararası finans kuruluşlarının kapısı çalınmalı

IFC, EBRD, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası gibi bankalar yatırım finansmanında önemli oyuncular. İlgili oldukları coğrafyalar ile sektörleri araştırıp, doğru hedeflere yönlenmeliyiz. Yatırım mallarını ağırlıklı hangi ülke veya ülkelerden temin edeceğimiz ise Hermes, SACE, Coface, US Exim gibi hangi ECA’ler vasıtası ile finansman sağlayabileceğimizi belirleyecek olması bakımından önemli. ECA (Export Credit Agency) ‘ler kendi ülkelerinin rekabet gücünü ve dolayısı ile de ihracatını geliştirmeyi hedefledikleri için yatırım mallarının ağırlıklı olarak kendi ülkelerinden temin edilmesi halinde tüm yatırım için uygun kredi imkanları sağlayabilmekteler. Sağladıkları kredinin vadesi ve kullanım koşulları ihracatın yapılacağı ülkenin politik riskine, sektöre ve yatırımın büyüklüğüne bağlı olarak da değişiklik arz etmekte.

Profesyonel destek alınmalı

Farklı ülkelerdeki değişken koşullara bağlı finansman kaynaklarını ister kendi yatırımlarınız isterse de müşterilerinizin yatırımları için doğru şekilde bir araya getirip projenin performansını ve finanse edilebilirliğini geliştirmek için profesyonel bir destek almak gerekiyor.

Finansal mühendislik yöntemi

Finansal Mühendislik çalışmalarının amacı ele alınan iş ile ilgili en uygun finansal koşulları bir araya getirmektir. Yapılacak çalışmaların amacı çoğu zaman karlılığı ve yaratılacak değeri arttırmak, uygun finansal koşullar ile fon imkanlarını sağlamak, sermayenin geri dönüş hızını geliştirmek ile rekabet gücünü arttırmak şeklindedir.