Bütün Cihana Yayılacağız

DUYSİAD Başkanı Ahmet Kızılöz, Türk milletinin gözünün açıldığını dile getirdi. Pazarlamayı öğrendik, reklam çalışmalarını öğrendik, ticaretin %90ının reklam harcamaları olduğunun bilincindeyiz. Dünya da bize kucak açan kardeş ülkelerimiz var. Bizi seven, bizleri kucaklayan 100 ülkemiz var. Biz bu ülkede hem kardeşlerimle çalışmayı hem de ağabeylik yapmayı hedefliyoruz. Dünyaya yayılarak, onlara insanlık dersi vermek istiyoruz. Osmanlıdan sonra bu nesilde damgasını tüm dünyaya vuracak. Gerek insanlığımız gerekse ağabeyliğimiz ülkemizi iyi bir şekilde temsil edecek. Bilgimizi yayarak, başarımızı paylaşarak dünyaya iz bırakacağız. Bu gelişme DUYSİAD üyelerinin önderliği altında olacaktır.

PAYLAŞ
yonetim
2016 yılında kurulan DUYSİAD, Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası yöneticilerinin oluşturduğu gönüllü bir iş dünyası kuruluşudur.