Çalışkan ve Özverili Personel Profilleri Şirketlere Kar Getiriyor !

Duysiad Başkan Ahmet Kızılöz Özverili Personel Profilleri Şirketlere Kar Getiriyor !

 Şirketlere kar getiren kişiler, işini en iyi şekilde yapan, yaratıcı düşünme becerisine sahip, özverili ve saygılı kişiler olmakta. Din, dil, ırk, engellilik, cinsel kimlik, cinsel yönelim gibi olgular şirketlere kattığı çeşitlilik ile farklı düşünme biçimleri olarak çalışmalara yansıyor ve bu da şirketlerin gelişiminde ve kar oranının artmasında önemli bir etken. Aynı çatı altında yer alan farklılıklar başarı getiriyor. Gelişen dünya da artık çeşitliliğe, farklılığa önem veriyor.

            Türkiye’ye gelen İranlılar, Azerbaycalılar bu coğrafyaya entegre olduklarında ayrımcılık hissetmezler. Türkiye’ye gelen her yabancı bu coğrafyanın kurallarına, yasalarına uyduğu müddetçe bir ayrımcılık ya da yabancılık hissetmez. Türkiye’ye daha çok adapte olabilirsiniz. Türkiye’ye daha çok sevgi bağlarıyla bağlanabilirsiniz. Bu coğrafyanın insanlarına benzemek isterseniz benzeyebilirsiniz, bu coğrafyanın duygularını, düşüncelerini içselleştirebilirsiniz; ancak her halukarda birbirimizin duygularına, düşüncelerine, yaşayışına saygı duymalıyız. Saygı ve sevgi her kapıyı açan anahtardır.