Düşanbe Tacikistan (Fırdavs Kuziev ) Temcilcilik Verilmiştır.