DUYSİAD İZMİT TEMSILCISI

0
1258

Temsilcilik, katılımcı demokrasi bağlamında ve Türkiye’nin AB üyelik perspektifini gözeterek yasama ve yürütme sürecini DUYSİAD adına takip etmektedir.

DUYSİAD’ın dernek tüzüğü, amaçları ve ilkeleri çerçevesinde, politika belirleme süreçlerine DUYSİAD’ın etkili ve zamanlı katılımını sağlamaya yardımcı olmaktadır.

Temsilcilik, ekonomik, sosyal ve siyasi karar alma süreçlerine DUYSİAD’ın katkıda bulunabilmesi amacıyla; hükümet, TBMM, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, uluslararası misyonlar ve kişiler nezdinde DUYSİAD’ı İzmit’da temsil etmektedir.

Temsilcilik, yasama süreci, Konya gündemi, AB üyelik ve uyum süreci ile iktisadi makro uyum programları konularında düzenli yayınlar hazırlayarak DUYSİAD üyelerine ve profesyonellerine güncel bilgi sağlamaktadır.

PAYLAŞ
Ayson KARABAĞ
YAZAR : Ayson KARABAĞ ( Gazeteci / Yönetmen ) 20 yıldır Sekreter Dergisini yayınlıyor.412 sayfalık Sekreterin Kılavuzu kitabının yazarı,214 sayfalık 2000’li Yıllarda Sekreterlik kitabının yazarı.