DUYSİAD NİJERYA TEMSİLCİLİĞİ

0
1448

“Temsilcilik, Türk özel sektörü ile AB kurumları, Avrupa hükümetleri, Avrupa iş dünyası ve uluslararası kamuoyu arasındaki ilişkilerde analiz ve iletişim görevi yürütmektedir.”

DUYSİAD AB-Brüksel Temsilciliği, Türk özel sektörünün AB kurumları nezdinde temsili, DUYSİAD ve TİSK’in, Avrupa özel sektörü temsil kuruluşu Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE) dahilinde temsili, Avrupa kamu ve özel sektör kuruluşlarının Türkiye hakkında bilgilendirilmesi ve Türkiye’nin tanıtımına katkı gibi temel görev alanlarında etkinliklerini sürdürmektedir.

AB kurumları ile düzenli temas halinde bulunan Temsilcilik, AB üye ülke bakanları, AB parlamenterleri, AB Komisyonu yetkilileri, büyükelçiler ve uluslararası kuruluşların yetkilileri ile düzenli görüşmeler yapmaktadır. Temsilcilik, AB karar süreçlerinde önemli katkıları olan birçok düşünce kuruluşunda iş dünyasını ve Türkiye’yi temsil etmektedir.

PAYLAŞ
Ayson KARABAĞ
YAZAR : Ayson KARABAĞ ( Gazeteci / Yönetmen ) 20 yıldır Sekreter Dergisini yayınlıyor.412 sayfalık Sekreterin Kılavuzu kitabının yazarı,214 sayfalık 2000’li Yıllarda Sekreterlik kitabının yazarı.