Gençlerimize Kültürü Ve Sanatı Sevdirmek Zorundayız

Duysiad Başkanı Ahmet Kızılöz: ‘’Gençlerimize kültürü ve sanatı sevdirmek zorundayız. Örnek olan, model olan anne babalar, öğretmenler, sanatçılar olalım. Kültürümüzü sevdirelim, sanatı sevdirelim, çocuklarımızın becerilerini, yeteneklerini ortaya çıkaralım, geliştirelim. Özellikle çocukları boş  bırakmayalım, müzikle uğraştıralım, sanatın herhangi bir dalı ile uğraşsınlar. Müzik ruhu besliyor, geliştiriyor, bunu unutmayalım.