Rekabet Gücü İnsan

Duysiad Başkanı Ahmet Kızılöz,  insan faktörünün  ve teknolojik yanılsamaların rekabete olan nihai etkisini  mercek altına aldı. İnsan kaynağına yatırım yaparken birey düzeyindeki  bilginin iş ağında  paylaşımı için gerekli ortamda  da iyileştirmeye  gidilmelidir.  Böylelikle  eş zamanlı olarak sosyal sermayenin gelişimine de katkı sağlanabilir.

İnsan stratejisi,

İnsanın örgüt içindeki yeri,

İnsan  yetenekleri,

İnsanın  yetkinlikleri,

İnsan potansiyeli ve performansı,

İnsan etik ve ahlaki değerleri,

İnsan görevleri,

İnsanın iletişim becerileri

İnsan kariyeri

İnsan eğitimi

İnsanın sağlığı ve güvenliği

PAYLAŞ
yonetim
2016 yılında kurulan DUYSİAD, Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası yöneticilerinin oluşturduğu gönüllü bir iş dünyası kuruluşudur.