Yurt Dışı


DUYSİAD NİJERYA  TEMSİLCİLİĞİ

Temsilcilik, Türk özel sektörü ile AB kurumları, Avrupa hükümetleri, Avrupa iş dünyası ve uluslararası kamuoyu arasındaki ilişkilerde analiz ve iletişim görevi yürütmektedir.”

DUYSİAD AB-Brüksel Temsilciliği, Türk özel sektörünün AB kurumları nezdinde temsili, DUYSİAD ve TİSK’in, Avrupa özel sektörü temsil kuruluşu Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE) dahilinde temsili, Avrupa kamu ve özel sektör kuruluşlarının Türkiye hakkında bilgilendirilmesi ve Türkiye’nin tanıtımına katkı gibi temel görev alanlarında etkinliklerini sürdürmektedir.

AB kurumları ile düzenli temas halinde bulunan Temsilcilik, AB üye ülke bakanları, AB parlamenterleri, AB Komisyonu yetkilileri, büyükelçiler ve uluslararası kuruluşların yetkilileri ile düzenli görüşmeler yapmaktadır. Temsilcilik, AB karar süreçlerinde önemli katkıları olan birçok düşünce kuruluşunda iş dünyasını ve Türkiye’yi temsil etmektedir.

DUYSİAD  DUBAİ TEMSİLCİLİĞİ

Duysiad Dubai Temsilciliği Türkiye’nin dış politikasında önemli stratejik ortaklarından biri olan ve Türkiye’ye ikinci en büyük doğrudan yatırım yapan ülke konumunda olan Birleşik Krallık ile ikili ekonomik ilişkilerimizi ve işbirliği imkânlarını güçlendirmek amacıyla faaliyetler yürütüyor.”

DUYSİAD Dubai Temsilciliği, Türkiye – Birleşik Krallık arasında sivil toplum, resmi kurumlar, düşünce kuruluşları, finans ve iş çevreleri, uluslararası medya, akademi dünyası ve kanaat önderleri nezdinde ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamak ve kalıcı köprüler kurulması yönünde çalışmalar yapmaktadır.