Yurt İçi


DUYSİAD İZMİT TEMSILCISI

Temsilcilik, katılımcı demokrasi bağlamında ve Türkiye’nin AB üyelik perspektifini gözeterek yasama ve yürütme sürecini DUYSİAD adına takip etmektedir.

DUYSİAD’ın dernek tüzüğü, amaçları ve ilkeleri çerçevesinde, politika belirleme süreçlerine DUYSİAD’ın etkili ve zamanlı katılımını sağlamaya yardımcı olmaktadır.

Temsilcilik, ekonomik, sosyal ve siyasi karar alma süreçlerine DUYSİAD’ın katkıda bulunabilmesi amacıyla; hükümet, TBMM, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, uluslararası misyonlar ve kişiler nezdinde DUYSİAD’ı İzmit’da temsil etmektedir.

Temsilcilik, yasama süreci, Konya gündemi, AB üyelik ve uyum süreci ile iktisadi makro uyum programları konularında düzenli yayınlar hazırlayarak DUYSİAD üyelerine ve profesyonellerine güncel bilgi sağlamaktadır.

DUYSİAD ANKARA TEMSILCISI

Temsilcilik, katılımcı demokrasi bağlamında ve Türkiye’nin AB üyelik perspektifini gözeterek yasama ve yürütme sürecini DUYSİAD adına takip etmektedir.

DUYSİAD’ın dernek tüzüğü, amaçları ve ilkeleri çerçevesinde, politika belirleme süreçlerine DUYSİAD’ın etkili ve zamanlı katılımını sağlamaya yardımcı olmaktadır.

Temsilcilik, ekonomik, sosyal ve siyasi karar alma süreçlerine DUYSİAD’ın katkıda bulunabilmesi amacıyla; hükümet, TBMM, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, uluslararası misyonlar ve kişiler nezdinde DUYSİAD’ı Ankara’da temsil etmektedir.

Temsilcilik, yasama süreci, Konya gündemi, AB üyelik ve uyum süreci ile iktisadi makro uyum programları konularında düzenli yayınlar hazırlayarak DUYSİAD üyelerine ve profesyonellerine güncel bilgi sağlamaktadır.

DUYSİAD KONYA TEMSILCISI

Temsilcilik, katılımcı demokrasi bağlamında ve Türkiye’nin AB üyelik perspektifini gözeterek yasama ve yürütme sürecini DUYSİAD adına takip etmektedir.

DUYSİAD’ın dernek tüzüğü, amaçları ve ilkeleri çerçevesinde, politika belirleme süreçlerine DUYSİAD’ın etkili ve zamanlı katılımını sağlamaya yardımcı olmaktadır.

Temsilcilik, ekonomik, sosyal ve siyasi karar alma süreçlerine DUYSİAD’ın katkıda bulunabilmesi amacıyla; hükümet, TBMM, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, uluslararası misyonlar ve kişiler nezdinde DUYSİAD’ı Konya’da temsil etmektedir.

Temsilcilik, yasama süreci, Konya gündemi, AB üyelik ve uyum süreci ile iktisadi makro uyum programları konularında düzenli yayınlar hazırlayarak DUYSİAD üyelerine ve profesyonellerine güncel bilgi sağlamaktadır.

DUYSİAD Konya Temsilciliği’nin genel olarak yerine getirdiği görevler şunlardır:

  • Konya ‘da gerçekleştirilen faaliyetlerde Duysiad’ın kurumsal temsilinin sağlanması,
  • Siyasi ve hukuki istişareler yoluyla karar süreçlerine katkı sağlanması,